Privacy

Privacy- en cookieverklaring, disclaimer en copyright

Wanneer je gebruikt maakt van de diensten van Stay Mindful Today, verwerken wij persoonsgegevens. Wij begrijpen het grote belang van het bewaken van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij doen dit overeenkomstig met de privacywet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van ingezetenen van de Europese Unie.

In deze privacy- en cookieverklaring beschrijven we de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen en voor welke doeleinden we dat doen.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij gebruik van Stay Mindful Today worden bepaalde gegevens automatisch bewaard. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Daarnaast gebruiken en bewaren wij de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in het kader van het gebruik van onze diensten, zoals verder is omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Indien je aan ons persoonsgegevens verstrekt hebt, heb je altijd het recht deze in te zien en te wijzigen.

2. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

We gebruiken de bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
• Accepteren van de aanmelding
• Aanbieden van de diensten
• Verlenen van toegang tot je persoonlijke site en gebruikmaking van de functionaliteiten daarvan
• Om frauduleus gebruik te voorkomen en ons risico te beperken, (pogingen tot) onwettige en ongewenste activiteiten die gericht zijn.
• Voldoen aan wet- en regelgeving, als sectorspecifieke richtlijnen en regelgeving, zoals wetgeving ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. Voor preventie en opsporing van misdrijven, waaronder fraude en/of witwassen, kunnen wij controles uitvoeren zoals controleren van de identiteit.
BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacy- en cookieverklaring, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij zullen de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken tenzij dat noodzakelijk ter voorkoming van fraude of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

3. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website automatisch worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat van de bezoeker (waaronder een pc, tablet of smartphone). Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen (bekijk uw browser-hulppagina voor exacte instructies). Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

4. DISCLAIMER

De website Stay Mindful Today wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Klarien Drenth kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Klarien Drenth niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

5. COPYRIGHT

De inhoud van de site is eigendom van Klarien Drenth. Alle rechten zijn voorbehouden aan Stay Mindful Today. De inhoud is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet vermenigvuldigd, gepubliceerd of opgenomen in databestanden of softwareprogramma’s zonder schriftelijke toestemming van Stay Mindful Today. Ook het kopiëren van (delen van) de informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik, mag niet zonder schriftelijke toestemming.

6. CONTACT

Heb je vragen/opmerkingen of wil jij je gegevens inzien? Neem contact op door ons een email te zenden (staymindfultoday@hotmail.com) of via het contactformulier.

Contact